Het Siegerland-museum in het Bovenslot beschikt over een rijke collectie die in vier afdelingen is opgedeeld. Een hoofdthema in de standaard tentoonstelling is de Regionaal Economische Geschiedenis. In het voormalige koetsportaal (foto boven) worden stukken uit de Mineralencollectie des huizes gepresenteerd, die tot de voornaamsten van dit Bondsgebied gerekend worden.

Door een klimaatwerende deur betreedt men de, 14 meter onder de slot binnenplaats gelegen, nagebootste mijngroeve. Over een lengte van zo’n 100 meter, vertoond deze het vroegere mijnwerk.

Zo’n 2500 jaar lang waren ijzerertswinning en de verwerking de belangrijkste basis van de regionale economie. In windovens (een origineel uit de La Tène-periode – ong. 150 v. Chr. – is tentoongesteld) werd ijzer gewonnen. Vanaf de 14e eeuw gebruikte men voor windenergie in de ovens, de door waterrad aangedreven hoogovens en hamerwerken.

Een tweede energiekracht voor de industrialisatie was houtskool, in Siegerland bedreef men daarom een eigen bos-economie, de Hauberg.

Via de hoofdtrap komt men bij de collectie Oranje Nassau en Nassau – Siegen. In de Portretten-collectie staat de Familie Willem I, bekend als Willem de Zwijger, centraal. In Nederland nam hij in de 16e eeuw de leiding van de oppositie tegen de Spaanse overheersing.

Via de Oranjezaal komt men in het origineelste deel van het slot, de Gotische Halle, die zich kenmerkt door de typische visgraat vloer.

De stad Siegen biedt in dit gedeelte een bijzondere service: Uw huwelijksceremonie in historische Ambiènte. Ingericht werd de aangrenzende Trauzimmer door Manfred Webel (geboren 1965), een in Oostwestfalen levenden schilder en beeldhouwer. Zijn, voor deze ruimte, zelfontworpen decoraties omvatten het thema humaan, de relatie van mensen onderling.

Voorbij aan de Volterkamer, die zich in de voormalige Bisschopskamer bevindt, bereikt met de derde Tentoonstellingsetage, met kunst stukken uit de 17e eeuw. Twee ruimtes zijn aan de bekendste vertegenwoordiger van Huize Nassau – Siegen geweid: Johann Moritz (1604 – 1679). Na acht jaar als Generaalgouverneur in Brazilie actief geweest te zijn werd hij Brandenburgse Stadhouder in Kleve. Hij genoot het vertrouwen van een grote rijksvorst. De stad Siegen schonk hij als landsheer haar huidige herkenningsteken, het kroontje op de torenspits van de Nikolaikerk.

Een brede ruimte neemt ook de Rubens – collectie van ons Museum in. De veelbetekenende vlaamse Barockschilder werd in 1577 in Siegen geboren. In verloop van tijd nieuwe schilderingen en een rijke grafischekunst collectie verduidelijken het gelukken van de veelzijdige meesters, die zich in alle richtingen avn kunst oefende. Rubens werken worden bijgewerkt van schilderijen uit zijn omtrek, onder andere een „Dronken Silenus“ van Jacob Jordaens.

Het vierde verzamelingsgebied van het Siegerlandmuseums stelt de woonkultur van de 19e eeuw tentoon. Een keuken, een slaapdeel en meubels uit de tijd tussen 1815-1850 (Biedermeier) geven een kijk in het leven van de regio. Veelvoudig zijn de hier vertoonde kunststukken uit porselijn, keramiek en glas.

Onze koffiebar biedt hete en koude dranken aan, met als specialiteit de Siegerlandse „Riewekooche“ (cake van aardappeldeeg).

Bovenslot (Oberes Schloss)

Het hooggelegen burcht (waarschijnlijk onstaan rond 1200 als een middeleeuwse hoge burcht) is het stamslot van het ongedeelde huis Nassau en was aanvankelijk in het gemeenschappelijk bezit van de keurvorst van Keulen en de graaf van het huis Nassau. Deze dubbele heerschappij weerspiegelt zich in de verdeling van de burcht. In een oorkunde uit het jaar 1343 leren wij dat die delen aan de kant van het “Siegtal” (het dal waar de rivier Sieg doorstroomt) in hetr bezit zijn van de aartsbisschop van Keulen (Bischifshaus”). Die delen van de burcht, die zich in de richting van het riviertje “Weiss” oriënteren, behoorden tot het bezit van de Graven van Nassau (“Grafenhaus”). In 1421 kregen de Nassauers de heerschappij over stad en burcht. Sedert 1607 resideerde hier het Huis Nassau-Siegen, van 1623 tot 1743 de katholieke tak ervan. In de tijd van Napoleon (1806-1813) en aansluitend in de Pruise regeringstijd bleef het Bovenslot een administratiegebouw. In het jaar 1888 verkocht de Koninklijke Pruisische Domeinenfiscus het oude stamslot van het Huis Nassau aan de stad Siegen voor en sum van 30.400 Mark. Het Siegerlandmuseum voor kunst en regionale geschiedenis wird als stadseigendom in 1905 ingericht. Nadat de Bovenslot in 1944 was gebombardeerd, werd het weer opgebouwd met het markante lantaarn met ui („Welsche Haube“) en windvaan (uit het jaar 1685.)

Rondleidingen, ook in het nederlands, engels, frans of spaans, even als kinderrondleidingen, kunnen telefonisch aan de museumskassa aangevraagd worden (+49 271 / 404-1930).